Uiteindelijk hebben mijn schilderijen tot 6 maart in het Flevoziekenhuis gehangen. 

Uiteindelijk hebben mijn schilderijen tot 6 maart in het Flevoziekenhuis gehangen.